Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

QUẢN LÝ CÁC DỊCH VỤ ĐÔ THỊ


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CÁC DỊCH VỤ ĐÔ THỊ

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
Kiến thức:
- Áp dụng bảo hộ và an toàn lao động, biết sử dụng thiết bị chuyên ngành như xe rác, xẻng, chổi.
Kỹ năng:
- Sử dụng thiết bị dụng cụ chuyên ngành, phân loại rác.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm.
Thái độ:
- Tính tỉ mỉ, cẩn thận và kiên trì trong công việc thông qua quá trình học tập.
- Có tinh thần trách nhiệm đối với công việc, tạo thói quen làm việc nhóm . Hợp tác tốt với người làm việc cùng để đảm bảo an toàn lao động.
- Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Bài 1:Môi trường và sức khỏe cộng đồng
Bài 2:Tổ chức thu gom rác thải và vệ sinh môi  trường
Bài 3: An toàn lao động
3.   Học phí: 1.600.000 đồng/ 01 khoá
4.   Ưu đãi giảm học phí:
v Giảm 10% học phí cho các đối tượng sau:
    - Học viên đóng học phí trước khai giảng 10 ngày.
    - Học viên đăng ký học theo nhóm từ 5 người trở lên .
    - Học viên là đoàn thanh niên, bộ đội xuất ngũ.
    - Học viên là cựu học sinh của nhà trường.
v Giảm 20% học phí cho học sinh đang học dài hạn tại trường Trung cấp Xây dựng.
v Học viên chỉ được giảm học phí 1 mức cao nhất.
IV. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:
Địa chỉ: Trường Trung cấp Xây dựng, Số 265 Nơ Trang Long, P13, Q.Bình Thạnh.
- Điện thoại: 0283.5530.107 (P. NCKH và HTDN)- 0396.881.672 (cô Thanh)
- Website: www.tcxd.edu.vn

QUẢN LÝ CÂY XANH ĐÔ THỊCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CÂY XANH ĐÔ THỊ

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
Kiến thức:
- Biết quản lý công việc, quản lý con người.
- Áp dụng quy trình kỹ thuật ươm, trồng cây xanh trong khu đô thị.
- Biết thống kê, phân tích số liệu về công tác ươm, trồng cây.
Kỹ năng:
- Xây dựng, hoàn chỉnh kế hoạch chi tiết, ươm trồng và chăm sóc cây xanh.
- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nguồn giống phục vụ ươm, trồng cây.
- Tổ chức phân công nhiệm vụ, kiểm tra và giám sát được việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận.
- Đánh giá và rút ra được các kinh nghiệm khi thực hiện công việc.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm.
Thái độ:
- Tính tỉ mỉ, cẩn thận và kiên trì trong công việc thông qua quá trình học tập.
- Có tinh thần trách nhiệm đối với công việc, tạo thói quen làm việc nhóm . Hợp tác tốt với người làm việc cùng để đảm bảo an toàn lao động.
- Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


Bài 1:Đọc bản vẽ thiết kế và quy hoạch cây xanh
Bài 2:Tổ chức ươm trồng cây
Bài 3: Tổ chức chăm sóc cây
Bài 4: Tổ chức cắt tỉa cành
Bài 5: Tổ chức vệ sinh các hạng mục trong khu đô thị
Bài 6: Ngăn ngừa vi phạm
Bài7: An toàn lao động trong công tác.

3.   Học phí: 1.800.000 đồng/ 01 khoá
4.   Ưu đãi giảm học phí:
v Giảm 10% học phí cho các đối tượng sau:
    - Học viên đóng học phí trước khai giảng 10 ngày.
    - Học viên đăng ký học theo nhóm từ 5 người trở lên .
    - Học viên là đoàn thanh niên, bộ đội xuất ngũ.
    - Học viên là cựu học sinh của nhà trường.
v Giảm 20% học phí cho học sinh đang học dài hạn tại trường Trung cấp Xây dựng.
v Học viên chỉ được giảm học phí 1 mức cao nhất.
IV. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:
Địa chỉ: Trường Trung cấp Xây dựng, Số 265 Nơ Trang Long, P13, Q.Bình Thạnh.
- Điện thoại: 0283.5530.107 (P. NCKH và HTDN)- 0396.881.672 (cô Thanh)
- Website: www.tcxd.edu.vn

CHUONG TRINH DAO TAO TRAC DIA


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRẮC ĐỊA XÂY DỰNG

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
Kiến thức:
- Trình bày được đặc tính cấu tạo, nguyên lý làm việc chung của các loại máy kinh vĩ và máy thủy bình
- Khái quát được phương pháp đo góc, đo độ dài và độ cao
- Bình sai được đường chuyền kinh vĩ.
- Trình bày được các phương pháp cơ bản dùng để bố trí điểm, đoạn thẳng và góc bằng
Kỹ năng:
- Sử dụng thành thạo máy kinh vĩ và máy thủy bình
- Đo được góc bằng, góc đứng, độ dài và độ cao       
- Định vị được một công trình
- Đo được một số biến dạng như nghiêng, lún của một công trình
- Bố trí được điểm, đoạn thẳng và góc bằng trong một công trình
- Chuyền độ cao lên tầng trên và xuống đáy hố móng.
Thái độ:
- Tính tỉ mỉ, cẩn thận và kiên trì trong công việc thông qua quá trình học tập.
- Có tinh thần trách nhiệm đối với công việc, tạo thói quen làm việc nhóm . Hợp tác tốt với người làm việc cùng để đảm bảo an toàn lao động.
- Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu
- Thời gian đào tạo: 1,5 tháng
- Thời gian học tập: 6 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 120 giờ

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Trắc địa cơ bản – sử dụng các dụng cụ đo
Bài 1: GIỚI THIỆU MÁY KINH VĨ ĐIỆN TỬ
Bài 2: ĐO GÓC ĐỨNG VÀ ĐO GÓC BẰNG THEO PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN
Bài 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO DÀI
Bài 4: ĐO LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG
Bài 5: BÌNH SAI LƯỚI (ĐƯỜNG CHUYỀN KHÉP KÍN)
Bài 6: GIỚI THIỆU MÁY THỦY BÌNH
Bài 7: ĐO ĐỘ CAO
2. Bố trí công trình
BÀI 1:KHÁI NIỆM CHUNG
BÀI 2: BỐ TRÍ GÓC BẰNG VÀ ĐOẠN THẲNG THIẾT KẾ RA THỰC ĐỊA
BÀI 3: BỐ TRÍ ĐIỂM THIẾT KẾ RA THỰC ĐỊA
BÀI 4: BỐ TRÍ ĐIỂM ĐÃ BIẾT ĐỘ CAO THIẾT KẾ RA THỰC ĐỊA
BÀI 5: CHUYỂN ĐỘ CAO LÊN CÁC TẦNG TRÊN VÀ XUỐNG ĐÁY HỐ MÓNG
KIỂM TRA

3.   Học phí: 2.000.000 đồng/ 01 khoá
4.   Ưu đãi giảm học phí:
v Giảm 10% học phí cho các đối tượng sau:
    - Học viên đóng học phí trước khai giảng 10 ngày.
    - Học viên đăng ký học theo nhóm từ 5 người trở lên .
    - Học viên là đoàn thanh niên, bộ đội xuất ngũ.
    - Học viên là cựu học sinh của nhà trường.
v Giảm 20% học phí cho học sinh đang học dài hạn tại trường Trung cấp Xây dựng.
v Học viên chỉ được giảm học phí 1 mức cao nhất.
IV. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:
Địa chỉ: Trường Trung cấp Xây dựng, Số 265 Nơ Trang Long, P13, Q.Bình Thạnh.
- Điện thoại: 0283.5530.107 (P. NCKH và HTDN)- 0396.881.672 (cô Thanh)
- Website: www.tcxd.edu.vn

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

CHUONG TRINH DAO TAO HAN KET CAU XAY DUNG


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HÀN KẾT CẤU XÂY DỰNG

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
Kiến thức:
- Biết quản lý và bố trí công việc phù hợp và đảm bảo an toàn lao động khi hàn các kết cấu xây dựng
- Áp dụng được các quy trình và kỹ thuật hàn khi hàn kết cấu xây dựng
- Biết thiết lập các thông số hàn, phân tích và xử lý các khuyết tật hàn khi hàn các kết cấu xây dựng
Kỹ năng:
- Chuẩn bị đầy đủ và đúng loại vật tư, thiết bị theo quy trình hàn trước khi hàn các kết cấu xây dựng
- Hàn đạt các mối hàn kết cấu xây dựng (tương đương 3G AWS)
- Tổ chức phân công nhiệm vụ, kiểm tra và giám sát được việc thực hiện nhiệm vụ ở tổ sản xuất nhỏ
- Đánh giá và rút ra được các kinh nghiệm khi thực hiện công việc
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
Thái độ:
- Tính tỉ mỉ, cẩn thận và kiên trì trong công việc thông qua quá trình học tập
- Có tinh thần trách nhiệm đối với công việc, tạo thói quen làm việc nhóm. Hợp tác tốt với người làm việc cùng để đảm bảo an toàn lao động. Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu
- Thời gian đào tạo: 1.5 tháng
- Thời gian học tập: 6 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 100 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra mô đun, kiểm tra cuối khóa: 5 giờ


III CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


1
Bài 1: An toàn lao động, tổng quan về hàn và hàn kết cấu xây dựng
2
Bài 2: Quy trình và tiêu chuẩn hàn trong hàn kết cấu xây dựng
3
Bài 3: Kỹ thuật hàn hồ quang tay
4
Bài 4: Kỹ thuật Hàn điện cực không nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ
5
Bài 5: Kỹ thuật Cắt oxy acetylen cơ bản
6
Bài 6: Tổ chức sản xuất khi hàn kết cấu xây dựng


3.     Học phí: 2.000.000 đồng/ 01 khoá
4.     Ưu đãi giảm học phí:
v Giảm 10% học phí cho các đối tượng sau:
    - Học viên đóng học phí trước khai giảng 10 ngày.
    - Học viên đăng ký học theo nhóm từ 5 người trở lên .
    - Học viên là đoàn thanh niên, bộ đội xuất ngũ.
    - Học viên là cựu học sinh của nhà trường.
v Giảm 20% học phí cho học sinh đang học dài hạn tại trường Trung cấp Xây dựng.
v Học viên chỉ được giảm học phí 1 mức cao nhất.
III. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:
Địa chỉ: Trường Trung cấp Xây dựng, Số 265 Nơ Trang Long, P13, Q.Bình Thạnh.
- Điện thoại: 0283.5530.107 (P. NCKH và HTDN)- 0396.881.672 (cô Thanh)
- Website: www.tcxd.edu.vn

tieng anh giao tiep 1,2


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRONG KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG 1

 Mục tiêu đào tạo:
Cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng ngoại ngữ để giao tiếp trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc và nội thất. Nội dung bao gồm những vấn đề căn bản về ngôn ngữ, cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, các tình huống giao tiếp đơn giản, phổ thông và các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, tạo cơ hội cho học viên nâng cao kiến thức và ý thức sử dụng ngoại ngữ hợp tác trong lao động và giao tiếp.
Kiến thức:
- Có thể hiểu được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc và nội thất (như các thông tin về ngành nghề xây dựng, máy móc trang thiết bị ở công trường xây dựng, vật liệu xây dựng, an toàn lao động,…).
- Có thể hiểu, sử dụng các từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể; Vận dụng một số từ ngữ chuyên ngành để phục vụ cho công việc.
Kỹ năng:
- Có thể sử dụng tiếng Anh để giao tiếp tại môi trường làm việc thuộc lĩnh vực chuyên môn xây dựng, kiến trúc và nội thất.
- Có thể đọc hiểu tài liệu, trao đổi và sưu tầm thông tin phục vụ học tập, nghiên cứu bằng ngoại ngữ được học dưới sự trợ giúp của từ điển làm nền tảng để tiếp cận khoa học kỹ thuật, học tập và nghiên cứu các vấn đề chuyên môn.
- Đọc hiểu được các bản vẽ chuyên ngành xây dựng bằng Tiếng Anh ở mức độ đơn giản.
Thái độ:
- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học trong thời kỳ hội nhập;
- Yêu thích môn học;
- Sử dụng kiến thức được trang bị từ môn học vào thực tiễn cuộc sống và công việc một cách hiệu quả.
2. Nội đung đào tạo
Unit 1
The construction industry
Unit 2
Trades
Unit 3
Heavy eqipment
Unit 4
Building supplies
Unit 5
On site
Unit 6
Heavy and safety
Unit 7
The contractor’s office
Unit 8
Planning ahead
   Revision (*) and Test 2 (45 minutes)


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRONG KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG 2

1.     MỤC TIÊU MÔN HỌC:
Kiến thức:
- Có thể hiểu được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc và nội thất (như các thông tin về ngành nghề xây dựng, máy móc trang thiết bị ở công trường xây dựng, vật liệu xây dựng, an toàn lao động,…).
- Có thể hiểu, sử dụng các từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể; Vận dụng một số từ ngữ chuyên ngành để phục vụ cho công việc.
Kỹ năng:
- Có thể sử dụng tiếng Anh để giao tiếp tại môi trường làm việc thuộc lĩnh vực chuyên môn xây dựng, kiến trúc và nội thất.
- Có thể đọc hiểu tài liệu, trao đổi và sưu tầm thông tin phục vụ học tập, nghiên cứu bằng ngoại ngữ được học dưới sự trợ giúp của từ điển làm nền tảng để tiếp cận khoa học kỹ thuật, học tập và nghiên cứu các vấn đề chuyên môn.
- Đọc hiểu được các bản vẽ chuyên ngành xây dựng bằng Tiếng Anh ở mức độ đơn giản.
Thái độ:
- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học trong thời kỳ hội nhập;
- Yêu thích môn học;
- Sử dụng kiến thức được trang bị từ môn học vào thực tiễn cuộc sống và công việc một cách hiệu quả.
Nội dung đào tạo
Unit 1
Teamwork
Unit 2
Design
Unit 3
Equipment
Unit 4
Materials
Unit 5
Processes
Unit 6
Projects
Unit 7
Documentation
Unit 8
Health and safety
   Revision (*) and Test 2 (45 minutes)

3. HỌC PHÍ: 3.600.000 đồng/khoá
  4. GIẢM HỌC PHÍ:
v Giảm 10% học phí cho các đối tượng sau:
    - Học viên đóng học phí trước khai giảng 10 ngày.
    - Học viên đăng ký học theo nhóm từ 5 người trở lên .
    - Học viên là đoàn thanh niên, bộ đội xuất ngũ.
v Giảm 20% học phí (KHOÁ ĐẦU TIÊN) cho các đối tượng sau:
    - Học viên là cựu học sinh của nhà trường.
v Giảm 30% học phí (KHOÁ ĐẦU TIÊN)  cho học sinh đang học dài hạn tại trường Trung cấp Xây dựng.
v Học viên chỉ được giảm học phí 1 mức cao nhất.
III. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:
- Địa chỉ: Trường Trung cấp Xây dựng, Số 265 Nơ Trang Long, P13, Q.Bình Thạnh.
- Điện thoại: 0283.5530.107 (P. NCKH và HTDN)- 0283.5530.719 (P.Tuyển sinh)
- Website: www.tcxd.edu.vntin hoc van phong 1CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIN HỌC VĂN PHÒNG 1

1.     Mục tiêu đào tạo:
A. Kiến thức:
- Nắm được các kiến thức cơ bản về cấu trúc hệ thống máy tính và thông tin trong máy tính, ứng dụng của tin học.
- Hiểu được tính năng và phương thức hoạt động cơ bản của máy tính, hệ điều hành và các thiết bị ngoại vi.
- Nắm được các kiến thức cơ bản về mạng và ứng dụng của mạng máy tính.
B. Kỹ năng:
- Nhận biết được các thiết bị cơ bản của máy tính, phân loại phần mềm.
- Sử dụng được hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy tính và sử dụng máy in.
- Sử dụng được phần mềm soạn thảo để soạn thảo được văn bản đơn giản theo mẫu.
- Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính để tạo trang tính và các hàm cơ bản để tính toán các bài toán đơn giản.
- Sử dụng được phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình chiếu các nội dung đơn giản.
- Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin.
- Nhận biết và áp dụng biện pháp phòng tránh các loại nguy cơ đối với an toàn dữ liệu, mối nguy hiểm tiềm năng khi sử dụng các trang mạng xã hội, an toàn và bảo mật, bảo vệ thông tin.
C. Thái độ:
- Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;
- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng một số nội dung trong chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác.
2. Nội dung đào tạo

Chương I. Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản
Chương II. Sử dụng máy tính cơ bản
Chương III. Xử lý văn bản cơ bản (Microsoft Words)
Chương IV. Sử dụng bảng tính cơ bản (Microsoft Excel)
Chương V. Sử dụng trình chiếu cơ bản (Microsoft PowerPoint)
Chương VI. Sử dụng Internet cơ bản

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIN HỌC VĂN PHÒNG 2
1.      Mục tiêu đào tạo:
a. Kiến thức:
- Nắm được các kiến thức nâng cao ứng dụng của tin học để xử lý các văn bản phức tạp trong lĩnh vực văn phòng tại các công ty.
- Nắm được các hàm nâng cao để áp dụng vào các bảng tính phức tạp.
- Có kiến thức kỹ thuật trình chiếu các sile tại các buổi thảo luận.
b. Kỹ năng:
- Sử dụng  thành thạo các lệnh nâng cao, chuyên nghiệp máy tính và một số phần mềm văn phòng thông dụng để có thể soạn thảo tài liệu, quản lý dữ liệu qua các bảng tính,  sử dụng máy tính để giải quyết vấn đề.
c. Thái độ:
- Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;
- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng một số nội dung trong chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác.
2. Nội dung đào tạo
PHẦN  1: HỆ SOẠN THẢO VĂN   BẢN  MICROSOFT WORD  ( CÁC LỆNH NÂNG CAO )
1
Bài 1. Ôn lại các lệnh cơ bản đã học
2
Bài 2. Các phím tắt sử dụng trong Word
3
Bài 3. Cách chuyển đổi mã Font chữ
4
Bài 4: Kẻ ,trang trí trong bảng biểu nâng cao
5
Bài 5: Chèn hình, ảnh và chữ nghệ thuật nâng cao (Wordart kép)
6
Bài 6: Trộn thư (Mail Merge )
7
Bài 7:  Tìm kiếm và thay thế
8
Bài 8. Vẽ biểu đồ
PHẦN 2:BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ MICROSOSFT EXCEL ( CÁC LỆNH NÂNG CAO )
9
Bài 1. Ôn lại các lệnh cơ bản đã học
10
Bài 2. Các phím tắt sử dụng trong Excel
11
Bài 3. Cách chuyển đổi mã Font chữ
12
Bài 4: Vẽ đồ thị
13
Bài 5: Tạo các liên kết
14
Bài 6: Các hàm cơ bản và nâng cao trong Excel
PHẦN 3: TRÌNH CHIẾU POWERPOINT
15
Bài 1: Ôn lại các lệnh cơ bản đã học
16
Bài 2: Chèn các đối tượng vào slide
18
Bài 3: Thiết lập hiệu ứng động
19
Bài 4: Tạo các liên kết
20
Bài 5: Chèn Video vào slide

3.     Học phí: 675.000 đồng/ 01 khoá
4.     Ưu đãi giảm học phí:
v Giảm 10% học phí cho các đối tượng sau:
    - Học viên đóng học phí trước khai giảng 10 ngày.
    - Học viên đăng ký học theo nhóm từ 5 người trở lên .
    - Học viên là đoàn thanh niên, bộ đội xuất ngũ.
    - Học viên là cựu học sinh của nhà trường.
v Giảm 20% học phí cho học sinh đang học dài hạn tại trường Trung cấp Xây dựng.
v Học viên chỉ được giảm học phí 1 mức cao nhất.
III. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:
- Địa chỉ: Trường Trung cấp Xây dựng, Số 265 Nơ Trang Long, P13, Q.Bình Thạnh.
- Điện thoại: 0283.5530.107 (P. NCKH và HTDN)- 0396.881.672 (cô Thanh)
- Website: www.tcxd.edu.vn