Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI KHÓA

-Kết quả thi lớp Dự toán công trình
Kết quả thu cuối khóa lớp Dự toán công trình (khai giảng ngày 07/3/2016)
Kết quả thi cuối khóa lớp Đọc bản vẽ xây dựng (Khai giảng ngày 07/3/2016)
-Kết quả thi cuối khóa lớp Dự toán công trình (Khai giảng ngày 14/9/2015)
 Kết quả thi cuối khóa lớp Đọc bản vẽ xây dựng (khai giảng ngày 14/9/2015)
-Kết quả thi cuối khóa lớp Đọc bản vẽ xây dựng (khai giảng ngày 01/6/2015)
Kết quả thi cuối khóa lớp Đọc bản vẽ xây dựng (khai giảng ngày 06/4/2015)
Kết quả thi cuối khóa lớp Dự toán công trình (Khai giảng ngày 23/3/2015)
- Kết quả thi cuối khóa lớp Đọc bản vẽ (Khai giảng ngày 16/6/2014)
Kết quả thi cuối khóa lớp Họa viên kiến trúc căn bản (Khai giảng ngày 24/03/2014)
_ Kết quả thi nâng bậc thợ Công ty Xây dựng Hưng Việt


_ Kết quả kiểm tra cuối khóa lớp Họa viên Kiến trúc - Kg:9/5/2013_ Kết quả thi nâng bậc thợ công ty COFICO ..._ Kết quả kiểm tra cuối khóa lớp Dự toán công trình - khóa 109 ...

_ Kết quả kiểm tra cuối khóa lớp Dự toán công trình - khóa 108 ...

_ Kết quả kiểm tra cuối khóa lớp Đọc bản vẽ - khóa 64 ...

_ Kết quả thi nâng bậc thợ Công ty Xây dựng Kinh doanh nhà Phú Nhuận ...Nguồn: Trường Trung cấp Xây dựng