Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

CHƯƠNG TRINH ĐỌC BẢN VẼ

Mã môn học/ mô đun
Tên môn học, mô đun
MH 01
Vẽ kỹ thuật
MH 02
Tiêu chuẩn cơ bản trình bày bản vẽ kỹ thuật
MH 03
Bản vẽ kiến trúc
MH 04
Bản vẽ kết cấu xây dựng
MH 05
Bản vẽ điện xây dựng
MH 06
Bản vẽ nước
MH 07
Tính tiên lượng

KIỂM TRA CUỐI KHÓA
Tổng cộng: 100 giờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét