Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ 
HỌA VIÊN AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO : 

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp

-       Kiến thức:  
+ Nhận biết được giao diện của phần mềm AutoCAD Structural Detailing
+ Giải thích được tính năng về thao tác chính của các công cụ dựng mô hình kết cấu 2D.
+ Khai thác được sự tiện ích, kết nối giữa phần mềm AutoCAD Structural Detailing với các phần mềm đồ họa ứng dụng khác.
-    Kỹ năng:   
+ Thiết lập mẫu bản vẽ chuẩn theo cách trình bày thông dụng.
+ Triển khai thủ công kết cấu bê tông cốt thép ( Phục vụ Shopdrawing )
+ Kết hợp giữa Revit và AutoCAD Structural Detailing để lấy mô hình bê tông.
+ Triển khai tự động các cấu kiện bê tông cốt thép (Móng, cột, dầm, sàn, cầu thang).
+ Bóc tách khối lượng thống kê cốt thép, tổng hợp cốt thép. 
+ Dàn trang bản vẽ trong AutoCAD Structural Detailing
-       Thái độ: Tìm tòi, sáng tạo, say mê yêu thích môn học.
2. Cơ hội việc làm
-     Vị trí : Họa viên AutoCAD Structural Detailing khai triển bản vẽ kết cấu.
-   Cơ hội việc làm: Có thể làm việc tại các doanh nghiệp chuyên ngành Xây dựng hoặc xưởng thiết kế. 
II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO
-      Thời gian đào tạo : 1/2 tháng
-       Thời gian thực học tối thiểu : 18 giờ
-       Thời gian ôn, kiểm tra hết môn : 03 giờ 

Chương trình đào tạo của ngành NGHỀ HỌA VIÊN AutoCAD Structural Detailing sẽ đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực vững chuyên môn, có kỹ năng - nghiệp vụ thành thạo; mang đến cơ hội nghề nghiệp, thăng tiến trong công việc cho người học. 

Dưới đây là một số hình ảnh tham khảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét