Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH


Mã môn học/ mô đun
Tên môn học, mô đun
MH 01
Phương pháp lập tổng dự toán và dự toán
MH 02
Các công thức hình học và tính khối lượng đất đào và đấp
MĐ 03
Hướng dẫn tính tiên lượng và quy trình lập dự toán xây dựng
MĐ 04
Ứng dụng phần mềm để lập dự toán

KIỂM TRA CUỐI KHÓA
Tổng cộng: 105 giờ ( LT: 50 giờ; TH: 55 giờ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét