Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

3.   CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mã môn học/ mô đun
                                                      Tên môn học
MH 01
      Đọc bản vẽ xây dựng
MH 02
      Vật liệu xây dựng
MH 03
      An Toàn lao động
MĐ 04
      Xây tường
MĐ 05
      Xây trụ
MĐ 06
      Trát tường
MĐ 07
      Trát trụ
MĐ 08
      Láng nền
MĐ 09
      Lát nền
MĐ 10
      Công tác ván khuôn
MĐ 11
      Công tác cốt thép
MĐ 12
      Công tác bê tông
Tổng cộng: 198 giờ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét