Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG

1.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 
Sau khi học xong chương trình bồi dưỡng tay nghề này người công nhân có thể:
1.1- Về Kiến thức:
- Trình bày được các yêu cầu Kỹ thuật của các công tác cơ bản của nghề nề
- Mô tả được đặc điểm và phạm vi sử dụng của một số loại vật liệu thông dụng dùng trong nghề Nề
- Trình bày được thứ tự các bước thực hiện khi tiến hành xây tường, trụ.
- Trình bày được thứ tự các bước thực hiện khi tiến hành trát tường, trát trụ.
- Trình bày được thứ tự các bước thực hiện khi tiến hành láng nền.
- Trình bày được thứ tự các bước thực hiện khi tiến hành lát gạch xi măng; lát gạch ceramic.
- Trình bày được thứ tự các bước thực hiện khi tiến hành ốp gạch ceramic.
1.2 – Về kỹ năng:
- Xây tường trụ đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Trát tường, trụ đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Láng nền có độ dốc, không độ dốc đúng yêu cầu kỹ thuật
- Lát được gạch xi măng, gạch ceramic đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Ốp được tường bằng gạch ceramic đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Biết sử dụng máy cắt gạch để cắt các viên gạch dùng ốp, lát tại các vị trí lỡ gạch đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn.
1.3 – Về thái độ: Công nhân sẽ rèn luyện được
- Tính tỷ mỷ, cẩn thận và kiên trì trong công việc thông qua quá trình học tập.
- Có tinh thần trách nhiệm đối với công việc. Hợp tác tốt với người cùng làm để đảm bảo an toàn lao động.
- Rèn luyện được tính tự giác trong học tập và tuân thủ mọi quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
2.  THỜI GIAN ĐÀO TẠO
- Thời gian khoá học: 01 tháng
Chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật xây dựng sẽ đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực vững chuyên môn, có kỹ năng - nghiệp vụ thành thạo; mang đến cơ hội nghề nghiệp, thăng tiến trong công việc cho người học.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét