Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

I – MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 
Sau khi học xong chương trình bồi dưỡng dự toán xây dựng học viên có thể:
1.1- Về Kiến thức:
- Trình bày được mối tương quan khái niệm và các bước thực hiện đo bóc khối lượng, áp định mức đơn giá một hạng mục công trình.
- Liệt kê được các thủ tục, trình tự, lập quy trình duyệt dự toán, thanh quyết toán  trong các công trình xây dựng.
1.2 – Về kỹ năng:
- Lập được dự toán cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Sử dụng các phần mềm tính toán ứng dụng.
1.3 – Về thái độ: Học viên sẽ rèn luyện được
- Tính tỷ mỷ, cẩn thận và kiên trì trong công việc thông qua quá trình học tập.
- Có tinh thần trách nhiệm đối với công việc. Hợp tác tốt với người cùng làm để đảm bảo an toàn lao động.
- Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO
- Thời gian khoá học: 1,5 tháng
          - Thời gian thực học tối thiểu: 105 giờ
         - Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/mô đun và thi tốt nghiệp: 35 giờ (Trong đó kiểm tra cuối khóa: 6 giờ)
Chương trình đào tạo của ngành Dự toán công trình sẽ đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực vững chuyên môn, có kỹ năng - nghiệp vụ thành thạo; mang đến cơ hội nghề nghiệp, thăng tiến trong công việc cho người học.

Dưới đây là một số hình ảnh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét