Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ HỌA VIÊN AUTOCAD
I.                 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Sau khi học xong, học viên có khả năng đạt được các mục tiêu sau:
 I.1. Kiến thức :  
 -  Trình bày được tên gọi và tính năng của các lệnh vẽ, hiệu chỉnh trong Autocad
  -  Mô tả phương pháp thể hiện bản vẽ nhiều tỉ lệ.
  -  Trình bày được các kỹ thuật in ấn trong Autocad
I.2. Kỹ năng :   
-   Vận dụng được các lệnh vẽ để thiết lập bản vẽ khai triển phương án kiến trúc, kết cấu nhanh chóng và chính xác
-   Quản lí được hồ sơ bản vẽ một cách chuyên nghiệp.
-  Xuất và in được bản vẽ chính xác.
I.3  Thái độ  :     
-  Yêu thích việc sử dụng phần mềm để tạo ra bản vẽ kiến trúc, xây dựng.
-  Thích sáng tạo, chuyên cần luyện tập, cập nhật nội dung mới, tìm hiểu chuyên sâu  nhằm nâng cao chất lượng bản vẽ

II.            THỜI GIAN ĐÀO TẠO
- Thời gian khoá học: 2,5 tháng
- Thời gian học tập: 10 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 90 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/mô đun và thi tốt nghiệp: 6 giờ (Trong đó kiểm tra cuối khóa: 3 giờ)

Chương trình đào tạo của ngành Họa viên Autocad sẽ đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực vững chuyên môn, có kỹ năng - nghiệp vụ thành thạo; mang đến cơ hội nghề nghiệp, thăng tiến trong công việc cho người học.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét