Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
HỌA VIÊN KIẾN TRÚC 2D

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
a) Kiến thức:
- Trình bày được quy định, tiêu chuẩn, kí hiệu quy ước dùng cho bản vẽ chuyên ngành xây dựng.
- Trình bày được những nội dung cơ bản của bản vẽ kỹ thuật xây dựng, cấu tạo kiến trúc, kết cấu của công trình nhà dân dụng.
- Trình bày được các tính năng cơ bản của phần mềm đồ họa AutoCAD 2D dành cho chuyên ngành xây dựng từ đó chọn lựa sử dụng cho từng phương án thiết kế cụ thể.
b) Về kỹ năng:
- Đọc hiểu bản vẽ thiết kế kỹ thuật chuyên ngành xây dựng.
- Khai triển được bản vẽ kiến trúc, kết cấu từ ý tưởng phác thảo thiết kế của kiến trúc sư và kỹ sư chuyên ngành xây dựng đồng thời biểu diễn hiện trạng công trình thật lên bản vẽ.
- Sử dụng thành thạo phần mềm đồ họa ứng dụng thiết kế 2D để hỗ trợ kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng từ khâu thể hiện phương án đến triển khai thiết kế kỹ thuật bản vẽ kiến trúc, kết cấu.
- Vận dụng kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm trong việc triển khai bản vẽ thiết kế.
- Tổ chức quản lý công việc các tổ, nhóm gia công bản vẽ thiết kế kỹ thuật xây dựng.
c) Thái độ nghề nghiệp :
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, an toàn.
- Yêu thích nghề nghiệp.
- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó, khiêm tốn, trung thực và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có sức khỏe, tác phong công nghiệp để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
-  Có ý thức vươn lên trong nghề nghiệp, không ngừng tự học hỏi, tìm tòi áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực thiết kế xây dựng nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị cao về thẩm mỹ và thích dụng.
d) Ngọai ngữ:  Được trang bị vốn từ vựng chuyên ngành xây dựng.
e) Công nghệ thông tin: Sử dụng thành thạo phần mềm đồ họa ứng dụng chuyên ngành xây dựng.
f)  Năng lực khác: Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt trong môi trường làm việc và có thể tổ chức phối hợp làm việc theo nhóm. 
II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO
- Thời gian đào tạo :  09 tháng  chia làm 02 học kỳ
- Học lý thuyết, thực hành: 35 tuần (Thời gian học là 12 tiết/tuần).
- Thi kết thúc môn học, tốt nghiệp : 01 tuần.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO của ngành HỌA VIÊN KIẾN TRÚC 2D sẽ đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực vững chuyên môn, có kỹ năng - nghiệp vụ thành thạo; mang đến cơ hội nghề nghiệp, thăng tiến trong công việc cho người học. 

Dưới đây là một số hình ảnh tham khảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét