Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỌA VIÊN KIẾN TRÚC 3D

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
a) Kiến thức:
- Mô tả được giao diện của phần mềm đồ họa ứng dụng 3Dsmax, Sketchup, Photoshop             
- Trình bày được tính năng và thao tác chính của các công cụ tạo hình, áp vật liệu, đặt đèn chiếu sáng, đặt góc nhìn, kết xuất ảnh.
b) Về kỹ năng:
- Sử dụng lệnh vẽ của phần mềm đồ họa ứng dụng để tạo mô hình vật thể 3 chiều.          
- Vận dụng  được các chức năng trong 3D như gán vật liệu, tô màu, chọn điểm nhìn.
- Xuất được mô hình 3 chiều của phương án thiết kế công trình giống với thực tế sau khi xây dựng.
c) Thái độ nghề nghiệp :
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, an toàn.
- Yêu thích nghề nghiệp.
- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó, khiêm tốn, trung thực và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có sức khỏe, tác phong công nghiệp để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
-  Có ý thức vươn lên trong nghề nghiệp, không ngừng tự học hỏi, tìm tòi áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực thiết kế xây dựng nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị cao về thẩm mỹ và thích dụng.
d) Ngọai ngữ:  Được trang bị vốn từ vựng chuyên ngành xây dựng.
e) Công nghệ thông tin: Sử dụng thành thạo phần mềm đồ họa ứng dụng chuyên ngành xây dựng.
f)  Năng lực khác: Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt trong môi trường làm việc và có thể tổ chức phối hợp làm việc theo nhóm.
II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO
- Thời gian đào tạo :  03 tháng  
- Học lý thuyết, thực hành: 11 tuần (Thời gian học là 12 tiết/tuần).
- Thi kết thúc môn học, tốt nghiệp : 01 tuần.

 Chương trình đào tạo của ngành HỌA VIÊN KIẾN TRÚC 3D sẽ đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực vững chuyên môn, có kỹ năng - nghiệp vụ thành thạo; mang đến cơ hội nghề nghiệp, thăng tiến trong công việc cho người học. 

Dưới đây là một số hình ảnh tham khảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét