Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỌA VIÊN REVIT M.E.P

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO : 

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

-       Kiến thức:  
+ Giải thích được qui trình dựng mô hình cơ điện trong Revit
+ Vận dụng qui trình dựng của từng loại cấu kiện cơ điện (Duct, Piping, Electrical, …)
+ Vận dụng được phương pháp làm việc nhóm trong Revit
+ Thiết lập được qui trình bốc tách khối lượng từ mô hình 3D
-    Kỹ năng:   
+ Dựng được mô hình cơ điện công trình nhanh chóng, chính xác.
+ Bố trí đường ống cấp thoát nước, ống thông hơi, ống kỹ thuật, bố trí đường dây điện, tính toán thống kê vật tư...
+ Xuất bản vẽ và in ấn.
+ Liên kết với các phần mềm khác hiệu quả.
-       Thái độ: Tìm tòi, sáng tạo, say mê yêu thích môn học.
2. Cơ hội việc làm:
-           Vị trí: Họa viên Revit khai triển bản vẽ cơ điện
-           Cơ hội việc làm: Có thể làm việc tại các doanh nghiệp chuyên ngành Xây dựng hoặc xưởng thiết kế. 
II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO
-         Thời gian đào tạo : 02 tháng
-         Thời gian thực học tối thiểu : 69 giờ
-         Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp: 03 giờ 

Chương trình đào tạo của ngành NGHỀ HỌA VIÊN REVIT M.E.P sẽ đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực vững chuyên môn, có kỹ năng - nghiệp vụ thành thạo; mang đến cơ hội nghề nghiệp, thăng tiến trong công việc cho người học. 

Dưới đây là một số hình ảnh tham khảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét