Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ 
HỌA VIÊN REVIT STRUCTURE  

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

-       Kiến thức:  
+ Vận dụng được qui trình dựng mô hình kết cấu trong Revit.
+ Phân tích liên kết kết cấu để bóc tách khối lượng từ mô hình 3D.
+ Vận dụng được phương pháp làm việc nhóm trong Revit.
-    Kỹ năng :   
+ Dựng được mô hình 3D kết cấu công trình.
+ Bố trí cốt thép và lập bảng thống kê cốt thép của một số cấu kiện cơ bản.
+ Khai triển bản vẽ kết cấu móng, cột, dầm, sàn, cầu thang, thống kê thép theo tiêu chuẩn Việt Nam.
-       Thái độ: Tìm tòi, sáng tạo, say mê yêu thích môn học.
2. Cơ hội việc làm:
+ Vị trí: Họa viên Revit khai triển bản vẽ kết cấu

+ Cơ hội việc làm: Có thể làm việc tại các doanh nghiệp chuyên ngành Xây dựng hoặc xưởng thiết kế. 

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO
-         Thời gian đào tạo : 02 tháng
-         Thời gian thực học tối thiểu : 69 giờ
-         Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp: 03 giờ 
Chương trình đào tạo của ngành NGHỀ HỌA VIÊN REVIT STRUCTURE sẽ đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực vững chuyên môn, có kỹ năng - nghiệp vụ thành thạo; mang đến cơ hội nghề nghiệp, thăng tiến trong công việc cho người học. 

Dưới đây là một số hình ảnh tham khảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét