Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐIỆN DÂN DỤNG

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
Kiến thức:
- Biết đặc tính cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại khí cụ điện, máy điện.
- Hiểu được các bản vẽ, cấu tạo, lắp đặt điện, sơ đồ quấn dây, mạng điện chiếu sáng, mạch điện động lực.
- Biết an toàn lao động.
Kỹ năng:
- Sử dụng thành thạo dụng cụ đồ nghề của nghề điện dân dụng.
- Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa được điện chiếu sáng dân dụng và các phân xưởng sản xuất.
- Sửa chữa và quấn mới các loại máy điện có công suất dưới 20 KW.
- Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa được các mạch điện điều khiển, mạch động lực cho các máy công cụ.
Thái độ:
- Tính tỷ mỷ, cẩn thận và kiên trì trong công việc thông qua quá trình học tập.
- Có tinh thần trách nhiệm đối với công việc. Hợp tác tốt với người cùng làm để đảm bảo an toàn lao động.
- Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
- Thời gian đào tạo: 2.5 tháng
- Thời gian thực học tối thiểu: 199 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra mô đun, kiểm tra cuối khóa: 5 giờ 

Chương trình đào tạo của ngành ĐIỆN DÂN DỤNG sẽ đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực vững chuyên môn, có kỹ năng - nghiệp vụ thành thạo; mang đến cơ hội nghề nghiệp, thăng tiến trong công việc cho người học. Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét