Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐIỆN LẠNH DÂN DỤNG

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
Kiến thức:
- Biết đặc điểm cấu tạo, nguyên lý làm việc và kỹ năng sửa chữa các trang thiết bị trong một hệ thống lạnh (máy lạnh, thiết bị ngưng tụ...).
- Biết an toàn lao động.
Kỹ năng:
- Cài đặt các thiết bị tự động trong một hệ thống lạnh.
- Lắp ráp mạch điện cho các hệ thống lạnh trong dân dụng.
- Sửa chữa các hệ thống lạnh dân dụng như: Tủ lạnh, máy kem, máy điều hòa.
- Lắp ráp được các mạch điện cho hệ thống cỡ vừa và nhỏ.
Thái độ:
- Tính tỷ mỷ, cẩn thận và kiên trì trong công việc thông qua quá trình học tập.
- Có tinh thần trách nhiệm đối với công việc. Hợp tác tốt với người cùng làm để đảm bảo an toàn lao động.
- Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
- Thời gian đào tạo: 2.5 tháng
- Thời gian thực học tối thiểu: 184 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra mô đun, kiểm tra cuối khóa: 9 giờ

Chương trình đào tạo của ngành DIỆN LẠNH DÂN DỤNG sẽ đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực vững chuyên môn, có kỹ năng - nghiệp vụ thành thạo; mang đến cơ hội nghề nghiệp, thăng tiến trong công việc cho người học. Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét